תאימות לתוכנת אוטוקאד גרסה 2013 2014

DataCAD 16 תומך ביכולת לייבא ולייצא קבצי AutoCAD R2013 – R2014 

בפורמט DXF  ו/או  DWG. זה מאפשר לך לשתף פעולה ולשתף קבצים עם מקורבים המשתמשים בגרסה האחרונה של AutoCAD ותוכנות CAD אחרות.

המתרגם של קבצי  DXF / DWG עבר שיפור בכדי להקטין את הגודל 

של קבצי DXF / DWG מיוצאים. 

כאשר מבצעים יצוא  לקבציי  DXF / DWG באמצעות אפשרות "שכבות" , רק הסימנים הכלולים בשכבות יהיו כלולים בקובץ.

שיפורי פרודוקטיביות

 

 

 Prefix – Suffix


נוספה האפשרות להציג " קידומת ", " ממד ", ו " סיומת " בתפריט המשנה של תפריט ממדים / לינארית.

הנתונים הללו  נשמרים ונכללים בתוך קובץ סגנון ממד (*. Dimstyle )

Geometry/Tangents


הפונקציה גיאומטריה / משיק תומכת כעת באפשרות לבחור מידה אסוציאטיבית .

בעת הבחירה בממד אסוציאטיבי, DataCAD  מסובב את הסמן כדי להתאים את הזווית של קו הממד.

חדש – שיטת בחירה קודמת “Previous”


נוסף כפתור שכותרתו " קודם ", אשר בוחרת את הערכה שנבחרה בעבר לגופים, 

לתפריט "Mask" של כל בחירה בתפריט – ראה דוגמה:

 

שיפורי Xref


נוספה האפשרות להפעיל או לכבות את
"Dynamic Snapping"  תחת התפריט של XREF. 

הסעיפים "Nesting," "GTV Link," "Dyn. Snap," ,"Smart Wall Hatch/Fill"  הם אפורים עד שנבחר לשנות את XREF. זה עובד בדומה לאופן שהסעיף "הדגשה " עובד.

כעת יש לך את היכולת לבטל את Xclips  ואת ו SClipsלכל השרטוט.

 

לחץ על מקש [Ctrl] + לחיצה ימנית בשטח ריק בשרטוט כדי לקבל את תפריט Drawing Context

אי בחירה ב-"XClips On"   ו/או ב-"SClips On"  יבטל את התצוגה של XClips או SClips .

DataCAD יציג Xrefs וסמלים כאילו XClips או SClips  לא הוקצו. גבולות הגזיר הבודדים נשמרים.

שיפור Symbol


בעת החלפה או הגדרה מחדש שלSymbol , השם של הסמל מוצג כעת בסרגל הכלים
"Message"  בחלק התחתון של ממשק התוכנה.

DataCAD יש אפשרות חדשה, טעינה מחדש אוטומטי "Auto Reload", הממוקמת בתפריט Symbol Tools context . כאשר אפשרות זו מסומנת, DataCAD באופן אוטומטי יטען מחדש את הגדרת הסמל בכונן הקשיח, עבור כל מופע של הסמל שנבחר בכל פעם שאתה פותח את השרטוט.

אם טעינה מחדש אוטומטי סומן עבור סמל שלא נמצא במיקום המקורי, DataCAD יציג הודעת אזהרה בעת פתיחת השרטוט שמציין את השם ואת הנתיב של הסמל החסר.

DataCAD  אז יציג את כל המופעים של אותו סמל בשרטוט תוך שימוש בהגדרת הסמל מתוך הכותרת של קובץ השרטוט.

אפשרות של שמור בשם"Save As"  נוספה לתפריט "context menu" שמופיע בעת לחיצה ימנית על סמל בדפדפן הסמל . זה מאפשר לך לשמור עותק של הסמל לתיקייה אחרת ו/או בשם אחר .

אופציה חדשה בשם "Loaded Indicators" נוספה לדפדפן הסמל.

כאשר הוא מופעל, יופיע סימון קטן המוצג בפינה הימנית העליונה של תאים בדפדפן הסמל ראה דוגמה : 

Drag-N-Drop


DataCAD יש כעת את היכולת לגרור ולשחרר את כל אחד מסוגי הקבצים הבאים:
 

AEC/DC5


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך מסך ההתחלה של DataCAD או לתוך שרטוט פתוח כדי לפתוח אותם בחלונות חדשים.

ע"י החזקת המקש [Ctrl] ניתן יהיה לייבא אותו לתוך השרטוט הפעיל . 

ע"י החזקת מקש [Alt] ניתן יהיה להכניס אותו כ Xref בשרטוט הפעיל .

 


DXF / DWG


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך מסך ההתחלה של DataCAD או לתוך שרטוט פתוח כדי לפתוח אותם בחלונות חדשים. 

ע"י החזקת המקש [Ctrl] ניתן יהיה לייבא אותו לתוך השרטוט הפעיל .

 


SketchUp – SKP

קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח ולהכניס אותם כסמל.

ע"י החזקת מקש [Alt] ניתן יהיה להכניס אותו כ Xref בשרטוט הפעיל .

 

Notepad – TXT


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח ולהכניס אותם כ-   PText. 

נקודת הכניסה משמשת כנקודת גבול ראשונה PText 

ע"י החזקת המקשים  [Ctrl] ו [ Alt] תוכנת DataCAD תבקש ממך לבחור את נקודת גבול הראשונה של  PText.

 


Bitmaps (BMP/JPG/JPEG/GIF/TIF/TGA/PNG/PCX/PCD)


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח. 

תוכנת DataCAD תשתמש בנקודת הכניסה כנקודה של מלבן הגבול הראשונה.

ע"י החזקת המקשים  [Ctrl] ו [ Alt] תוכנת DataCAD תבקש ממך לבחור את נקודת גבול הראשונה.

 


Excel – XLS


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח ולהכניס אותם כ-XREF .

    


o2c, ACO, 3DS, STL, DSF/SM3


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח ולהכניס אותם כסמל Symbol.

 

Metafiles (EMF/WMF)


קבצים אלה ניתנים לשילוב אל תוך שרטוט פתוח ולהוסיף וקטורים לקובץ השרטוט .

Editing Tools


יש תת אפשרות חדשה לתפריט העתק "Copy" בשם "Fit", אשר פעילה כאשר אפשרות תצוגה "Array" מופעל. השתמש בפקודה זו כדי להעתיק ישויות שנבחרו בתצוגה, אבל יש להם מקום להשתלב בתוך אזור מסוים .

יש לנו אופציה חדשה בשם "Dynamic"  שנוספה לפקודת המתיחה 2 Dופקודה 3D.

קווי 2D , קווי 3D ,וקווים מרובים (פתוחים) נתמכים. 

לאחר בחירה ב-"Dynamic" לחץ ליד נקודת הסיום של הקו או קו מרובה שברצונך למתוח אותו. לאחר מכן תוכל למקם אותה מחדש באופן דינמי תוך שימוש בשיטת הלולאה.

בעת השימוש בשיטת הבחירה "Point" בפקודה "Stretch" ולאחר מכן באמצעות לחצן השמאלי בעכבר כדי ללחוץ על נקודה , DataCAD יבחר את כל הנקודות שנמצאות בפיקסל אחד של מיקום הסמן. תכונה זו שופרה כך שאם אין נקודה הנמצאת בתוך פיקסל אחד , DataCAD כעת תבחר את נקודת הסיום הזמינה הקרובה ביותר .

פקודת "Stretch" תומכת כעת ביכולת לבחור ארבע נקודות של צורת אליפסה.

שני שדות חדשים עבור " X Radius" ו " Y Radius" נוספו לעיצוב צורת האליפסה. 

לחץ לחיצה ימנית ועל מקש [Ctrl] על האליפסה ולאחר מכן בחר "Ellipse Properties" כדי לגשת לשדות אלה.

Text Enhancements

 

נוספה גישה למאפייני הקו התחתון "
Underline",והקו העליון " Overline" בתיבת הדו שיח של Text/Font.

בנוסף, גישה ל- "Horizontal Alignment" והגדרות "Horizontal Alignment" זמינה כעת באמצעות התפריטים הנפתחים בדו שיח Text/Font. טקסט / גופן.

תפריטים נפתחים עבור "Horizontal Alignment" ו- "Horizontal Alignment"נוספו לישות מאפייני העורך עבור גופי טקסט.

בקטע יישור האופקי , ניתן לבחור מבין האפשרויות "Left," "Center," "Right."

בקטע יישור אנכי , ניתן לבחור מבין האפשרויות "Bottom," "Middle," "Top."


File Management Changes


בעת בחירה שמירה בשם
"Save As"  מהתפריט "File" , שדה שם הקובץ "File Name"  מאוכלס באופן אוטומטי עם שמו של קובץ השרטוט הנוכחי.

תיבת הסימון של התצוגה המקדימה "Preview"  מתוך התפריט " File/Open" הופרדה משאר התפריטים כגון Insert/SketchUp  או Insert/o2c  

ביטול הסימון של התצוגה מקדימה בתפריט הפתיחה File/Open  מכבה את האפשרות  יצירה של תמונות התצוגה המקדימה של קובץ רישום, אשר נשמרות באותה התיקייה בה נמצא קובץ השרטוט ולהציג תצוגה מקדימה בעת בחירת קובץ.

כעת ניתן לכבות זאת ולהשאיר את התצוגה המקדימה של סוגי קבצים אחרים .

השדה "Batch Plot"  מציג את הנתיב הנוכחי כאשר "Plot to File"  מסומן .
GoTo View Enhancements

יש כפתור חדש בשם "Extents"   בתפריטי משנה "Add View" ו- "Update View"  

של התפריט "GoTo View"

בחירה באפשרות זו בעת הוספה או עדכון של הפרמטרים תגרום לחישוב מחדש באופן אוטומטי של DataCAD בהיקפים של התצוגה, כל עת שהתצוגה נבחרה .

הפרמטרים  של GoTo View”" כוללים כעת את הסטטוס ואת הזווית של "Tangents" 

בתפריט "Geometry".

Miscellaneous Enhancements


תפריטים שיש להם כפתורים
[Scroll Fwd] ו- [Scroll Back] , כגון תפריטיםHatch/Patterns, Line Type,  Layers/OnOff, תומכים כעת ביכולת להשתמש בגלגל הגלילה של העכבר כדי לגלול קדימה ואחורה .הסמן שלך צריך להיות ממוקם מעל התפריט כדי שתוכנת DataCAD תבצע פונקציה זו.

הוספנו את היכולת לשנות את המיקום "At Head" או  "At Tail" לחצים חכמים באמצעות עורך המיקום . זה מאפשר לך להחליף את הראש והזנב של חץ חכם לאחר שהוא נקבע .

אפשרות on/off של לחצן"Multiple"  בתפריט "Move/Drag" או "Copy/Drag"  הופרדה מלחצן"Multiple" בתפריט "Save Symbol".

כאשר עובדים על Door Type Manager, לחיצה על הלחצן "Apply"  הופך את השינויים לסוג דלת ומעדכנת את התצוגה של כל המופעים של אותה הדלת באופן מידי.

בעבר, היית צריך לסגור את Door Type Manager כדי לראות את עדכון השרטוט.

שינוי זה משפיע גם על Window Type Manager וגם על Wall Type Manager.

השדותMeasure/InclAngle  ו- Measure/ExclAngle תומכים כעת בקיר חכם. 

בעבר, רק קווי 2D היו נתמכים.

הפקודה"Intersection"  בתפריט"Geometry"  תומכת כעת בקירות חכמים. 

בעבר, רק קווי 2D היו נתמכים.

תמיכה למרחקים שליליים נוספה ל " Overshoot property" ,מה שמאפשר לקווים להתקצר  יותר מנקודות הקצה שלהם בפועל.

לחיצה על המקש [Enter] על המקלדת לאחר ביצוע שינוי ב- Entity Properties Editor 

תיתן כעת ב DataCAD  תוצאות השינוי באופן מידי. 

בעבר  היית צריך ללחוץ על המקש [Tab] בשלב הראשון כדי לשנות את המיקוד לתחום אחר, או ללחוץ על הכפתור [אישור] .

עודכנו פקודות מאקרו DCAL  עבור מחיצה Delphi\Samples לתאימות עם DataCAD 16 . יש גם תיקייה “Compiled Macros” אשר מכילה קובץ DMX  עבור כל מאקרו מדגם מקביל.

Sun Shader 2.0.4.1

 

הדו שיח“Rendering Settings”  עבור " “Sun Shaderמכיל “Entity Type” חדש וכמו כן 

מסנן “Entity Size”, אשר באופן סלקטיבי יכול להשמיט מידע מהמודל כדי לשפר את מהירות תצוגה.

באפשרותך לסנן סוגים מסוימים של גופים , כגון משטחים עגולים או קונוסים , או שאתה יכול לסנן גופים לפי גודל, בין אם מוחלט או יחסית לשאר המודל.

Render Selected Entities


ל- "
“Sun Shader שתי שיטות חדשות של עיבוד מידע שנבחר, במקום המודל כולו. 

שימוש בלוח ו/או סימנים.


כדי להביא מידע מהלוח ב- "
“Sun Shader :

לחץ במקלדת, על  [Ctrl] + [e] או לבחור “Clipboard Select”  מתוך התפריט                  

“View pull-down”   הנפתח.

בחר את המידע שברצונך לפתוח " “Sun Shader ע"י בחירה ב- Entity, Group, Area Fence.

 לחץ על כפתור “Display Model in Sun Shader”  בסרגל הכלים“Rendering”  בכדי לקבל את Sun Shader .DataCAD מציג את רק את המידע שנבחר ב- Sun Shader

כדי להביא סמל ב- Sun Shader:


1 . הצג את הדפדפן
Symbol Browser  על ידי לחיצה על  [Ctrl] + [t] או על ידי בחירה באפשרות “Symbol Browser” בתפריט “View”  הנפתח.
2 . לחץ לחיצה ימנית על הסמל שברצונך להציג
Sun Shader, ולאחר מכן לבחור

Sun Shader  מתפריט ההקשר. DataCAD פותח את הסמל שנבחר Sun Shader

 

Custom Time Window


כעת יש לך את היכולת להגדיר חלון זמן מותאם אישית ללימודי צל. 

בעבר, רק זריחה לשקיעה נתמכה . אפשרות זו קיימת בכרטיסייה “Date and Time” 

תחת “Shadow Study Settings.”.

Frequency


מרווח הזמן הקטן ביותר עבור
"Frequency" בכרטיסייה"Date and Time"  של הגדרות מחקר צל הוא עכשיו 5 דקות. מרווח 6 שעות הוסר.

Customizable Font Size


גודל הטקסט המציג את תוצאות מחקר הצל יכול להיות מותאם אישית.

 

Miscellaneous

תמיכה בערוץ אלפא במפות סיביות שקופות שוחזרה.

לחיצה על [ Alt] + [ x ] נועל את הסיבוב על ציר ה-X .
לחיצה על [ Alt] + [ z ] נועל את הסיבוב על ציר ה-Z .

New Configuration Settings


ישנן שתי הגדרות תצורה חדשות הקשורים ל-
Sun Shader


לאחר סגירת כל השרטוטים ואז סגירת DataCAD , פתח את הקובץ " dcadwin.ini " , הממוקם בתיקיית ההתקנה \ DataCAD 16 על כונן C שלך, כדי לבצע שינויים. 

הערה: עליך ליצור עותק גיבוי של dcadwin.ini לפני העריכה, במקרה שאתה צריך להחזיר את התכנית למצבו הקודם .

[Sun Shader]
Force Solid Background=TRUE

כאשר FALSE (או נעדר) רקע Sun Shader   משתמש בשיפוע .
כאשר TRUE, הרקע משתמש בצבע אחיד .

[Sun Shader]
Force Ground Plane display for Shadow Study=FALSE

כאשר TRUE (או נעדר) Sun Shader  כולל משטח קרקע כאשר מצב צל הלימוד מופעל.
כאשר FALSE, לא יעשה שימוש במשטח לקרקע .

3D Modeling and Viewing Enhancements

הכנסת סמל בתצוגה לא מתוכננת כאשר מתג "Current View"  מופעל תומכת כעת בשימוש באפשרות של האובייקט “Nearest”  הקרובה ביותר.

היכולת לגשת"Primary Divisions"  ואל "Secondary Divisions" בתלת מימד התווספה אל העורך Entity Properties Editor .

 

" “Show Edge ו-  "Hide Edge"זמינים כעת בתפריט 3D Polygons/Edit menu        

מה שמאפשר לך להציג או להסתיר מצולע שנבחר.

 

"X Rotation," "Y Rotation," "Z Rotation"   הם תחומים חדשים בעורך Entity Properties Editor for Polylines

השתמש בשדות אלה כדי לבדוק או לשנות את X, ​​Y, Z וזוויות סיבוב של תצורה שנבחרה.

הערה: כאשר כל הערכים האלה הם לא אפס, אתה חייב להשתמש בתפריט

 'Get Construction Plane'  לפני שתוכל לערוך את הצורה. אחרת, נקבל הודעת שגיאה.

The "Viewer" toolbar

 

לחצני התפריט "Viewer" השתנו.

לחצן  סובב + / – Y הוסר. לחצן סובב + / – Z מסובב בעבר יחסית למסך , אבל עכשיו מסתובב באמצעות Z.

זווית סיבוב ברירת מחדל, בעבר 30 מעלות, השתנה עד 5 מעלות. 

זה עולה בקנה אחד עם אותם סרגלי הכלים Object Viewer ו- Sun Shader.

 

הסמן של 3D עודכן כדי להציג את הצירים X, ​​Y, Z באדום, כחול וירוק בהתאמה .

הפקודות “Add Vertex” ו- “Move Vertex”בתפריטים Polyline/Edit, 3D Polygon/Edit , 3D Slab/Edit שופרו .

DataCAD  ידגיש את הקו המרובה או מצולע עם סוג קו אפור מקווקו.

אם קצוות או צמתים מרובים נמצאים בתוך המרחק החסר, אתה יכול ללחוץ לחיצה ימנית ולאחר מכן בחר שוב כדי לעבור בין הגופים חופפים .

אם אתה ממיר את מצולע למצולע , יש לערוך אותו, ולאחר מכן להדביק אותו בחזרה למצולעים, משטח שיש לו ארבעה או יותר צדדים לא יהיו עוד בצורת משולשים .

New Configuration Settings


DataCAD 16 מכיל הגדרות תצורה חדשות שנועדו לשפר את מהירות התכנות והפונקציונליות , תוך שיפור הפרודוקטיביות בו זמנית. 

לאחר סגירת כל השרטוטים וסגירת תוכנת DataCAD , פתח את הקובץ " dcadwin.ini " , הממוקם בתיקיית ההתקנה \ DataCAD 16 על כונן C שלך, כדי לבצע שינויים.

הערה: עליך ליצור עותק גיבוי של הקובץ dcadwin.ini לפני העריכה, במקרה שאתה צריך להחזיר את התכנית למצבה הקודם .

Show Hatch


המפתח הבא ישבית את התצוגה של ההצללה בכל פעולת גרירה דינמית :

[General]


Show Hatch During Drag=FALSE

כאשר FALSE (ברירת מחדל) או נעדרת, תצוגה של ההצללה (קוים מקבילים) יחסם בעת ביצוע פעולה דינמית, כגון Move/Drag, Copy/Drag או בעת הכנסה לסמל. 

כאשר TRUE, כל ההצללה תוצג בעת פעילות דינמית.

Line Weight Hot Key


המפתח הבא משבית את המקש [W] במקלדת : 

[General]  

Disable Line Weight Hot Key=FALSE

כאשר TRUE,המקש [W] על המקלדת אינו זמין. כאשר FALSE (ברירת מחדל), לחיצה על המקש [ w ] מגדילה את הערך של משקל הקו הנוכחי על ידי 1 .

Drawing Timer


המפתח הבא ישמור את
drawing timer  פועל גם אם DataCAD הוא לא היישום הפעיל :

[General]


No Timer Pause=FALSE

כאשר נבחרTRUE התוכנה תמשיך להגדיל את drawing timers, גם אם זה לא היישום הפעיל.


כאשר נבחר FALSE (ברירת מחדל),
drawing timers  מושהים אם DataCAD הוא לא היישום הפעיל.

Printing


המפתח הבא ישבית את מקש הרווח כאשר החלון
Plot Preview מוצג :

[Plot Preview]


No Spacebar=TRUE

כאשר נבחר FALSE או נעדר, לחיצה על מקש הרווח בזמן שחלון התצוגה המקדימה Plot Preview מוצג יגרום לתוכנת DataCAD בחירת לחצן הפעיל הנוכחי , שהוא בלחצן "”Plot

ניתן להשתמש בסט המפתחות הבאים כדי להגדיר אם הגדרות תפריט התצוגה משפיעות על היכולת להדפיס אלמנטי שרטוט שונים :

[Printer]
Print Text=DEFAULT
Print Hatch=DEFAULT
Print Line Weight=DEFAULT
Print Line Types=DEFAULT
Print Associative Dimensions=DEFAULT
Print Fills= DEFAULT
Print Bitmaps=DEFAULT
Print KnockOuts=DEFAULT
Print Smart Wall Hatch=DEFAULT
Print Smart Wall Fill=DEFAULT
 

 

הגדר כל האמור לעיל "”TRUE בכדי לאלץ אותם להדפסה, גם אם תכונת הגדרה בתפריט Utility/Display  כבויה.

אם נקבע DEFAULT  או חסר, התצוגה של השרטוט מחליפה T , H , L, U , D, F , B, ו-SWOTHLUDFBK ישמש כדי לקבוע אם או לא האלמנט כלול בפלט המודפס.

Display Speed


המהירות של התחדשות התצוגה שופרה בשיעור של עד 100%. השיפור בולט בעיקר בעת מעבר בין
GoTo Views.

זה ניתן לביצוע על ידי לחיצה על המקש [u] במקלדת. 

במקרה שהשינויים אלה גורמים לתופעות לא רצויות , הם יכולים להיות מבוטלים באמצעות המפתח הבא:

[General]
New Smart Object Generation=FALSE


כאשר נבחר TRUE (ברירת מחדל), DataCAD משתמש בשיטה החדשה ומהירה יותר של התחדשות מסך.
כאשר FALSE , יעשה שימוש כמו בשיטה הישנה.

אנו ממליצים להשתמש במקש זה כדי להשבית את השיפור במהירות רק לאחר התייעצות עם טכנאי תמיכת DataCAD .

Fence Selection


בחירת גדר תומכת כעת באותה אפשרות מעבר אוטומטית המשמשת בבחירת האזור. 

יצירת גדר על ידי לחיצה על נקודות במקומות במסך נגד כיוון השעון תאפשר לתוכנת DataCAD  באופן אוטומטי"Crossing."  

בחירת הנקודות עם כיוון השעון תבטל"Crossing." 

הסדר והמיקום של שלוש הנקודות הראשונות שנבחרו קובעים אם זה בכיוון השעון או נגד כיוון השעון .

תכונה זו מחייבת את המפתח הבא להיות מופעל ב – dcadwin.ini :

[General]
Automatic Crossing Selection=TRUE


כאשר FALSE נבחר ,לכיוון שבו אתה בוחר את הנקודות אין כל השפעה. 


האופן שבו
symbol שנבחר בעת שימוש "Fence"  עם "Crossing"  כבר מותאם. 

בעבר, symbol היה נבחר רק אם נקודת הכניסה הייתה בתוך גבולות הגדר, אפילו עם "Crossing"  מופעל. כעת, symbol ייבחר אם גבול הגדר חוצה כל חלק של symbol, בדומה לעבודה ב- Area/Crossing.

יש מפתח בקובץ dcadwin.ini שיכול לשחזר את הפקודה למצבו הקודם :

[General]
New Crossing Fence=FALSE


כאשר נעדר או TRUE (ברירת מחדל), DataCAD משתמש בשיטת בחירת
Fence/Crossing  החדשה על symbol.
כאשרFALSE  התוכנה משתמשת בשיטת בחירת
Fence/Crossing הקודמת על symbol.
 
Busy Cursor


השתמש במקש הבא כדי לציין את סמן האנימציה
busy cursor של DataCAD :

סמני Windows , CUR, animated cursors, .ANI, ממוקמים ב-C : \ Windows \ Cursors כברירת מחדל.


[General]
Busy Cursor=GoldenMean


הקלד את שמו של הסמן שברצונך להשתמש עבור
busy cursor  של DataCAD לאחר סימן השוויון.

o2c Viewer


אתה יכול להוסיף את הערכים הבאים ל [o2cViewer] בתוך קובץ DCADWIN.INI 

כדי להתאים אישית את הסיבוב של המודל ו / או המרקם על ציר ה-Z :

הגדר Model_Z_Angle  שווה 180 כדי לכוון את המודל בקנה אחד עם המערכת של o2c.
הגדר Texture_Z_Angle  שווה 90 כדי לכוון את מפת סיביות להתמצא על משטחים אופקיים כדי להתאים את הכיוון של תמונת המקור שנקראת מהכונן הקשיח.

הערה – את זווית המרקם יש להוסיף למודל כך שהם יסתובבו יחד. 

ערכי ברירת המחדל ; אין רוטציה. טווח: 0 – 360 .

[ o2cViewer ]


Model _Z_ Angle = 0
Texture _Z_ Angle = 0

ערכים מומלצים לכיוון "נכון".

[ o2cViewer ]


Model _Z_ Angle = 180
Texture _Z_ Angle = 270

 

היכולת לטעון את תצוגת DataCAD  בעת הבחירה ב- Object Viewer  נוספה.

הערה: “Remember Last View”  חייב להיות מוגדר FALSE , אחרת תצוגת o2c האחרונה תשוחזר במקום.

[ o2cViewer ]
Load DataCAD View = True

כאשר TRUE, o2c Object Viewer  יפתח בתצוגת נקודת המבט הנוכחית של DataCAD .
כאשר FALSE,
o2c Object Viewer יפתח תוך שימוש בתצוגת ברירת המחדל הרגילה שלה .

New Extended Character Codes


קודי התווים מורחבים הבאים נוספו :

משמשים בקודי תו מורחבים בעת תכנות סרגלי כלים סמל ופקודות מאקרו מקלדת. 

בעת שימוש באחת מהקודים מורחבים החדשים הבאים יש להשתמש בתחביר

V= for a toolbar button  כאשר מבצע רק פקודה אחת בודדת.

, A=10XX# או  A=30XX# כאשר מכיל יותר מפקודה אחת.


Text Underline and Overline


קודי התווים מורחבים הבאים יכולים לשמש כדי להגדיר את מעמדם של נכסי הקו התחתון וקו עליון בשיח
Text/Font:

1089: Underline On
1090: Underline Off
1091: Overline On
1092: Overline Off

DWG Export


קודי התווים מורחבים הבאים יכולים לשמש ליצוא DWG אשר מכיל את כל השכבות או על שכבות :

3017: DWG Export, All Layers
3018: DWG Export, On Layers

Polyline Node Display
 
קודי התווים מורחבים הבאים יכולים לשמש כדי לקבוע את מצבו של המתג
"Draw Marks" שמציג (או מונע תצוגה של) קודקודי polyline :

1094: 3D Settings/DrawMarks On
1095: 3D Settings/DrawMarks Off