תוספים מוכנים לשימוש. לעבודה מהירה עם תוכנת דאטאקאד על-ידי הוספת אלמנטים מוכנים מראש.